Többször is szerették volna egységesíteni a legnagyobb keresztény ünnep időpontját, de eddig eredménytelenül.
 
A legtöbb keresztény tudja, hogy hamvazószerda időpontja a húsvététól függ, de nem lenne minden sokkal egyszerűbb, ha Jézus Krisztus feltámadását mindig ugyanakkor ünnepelnénk? Elmondjuk, hogy miért nem ez a helyzet.
 
Hamvazószerda
 
A húsvétot megelőző nagyböjt hossza Jézus 40 napos böjtjét követi. A nyugati egyházban – mivel vasárnap, az Úr napján nincsen böjt – a húsvét előtti negyven hétköznapra terjed ki, a szombatokat is beleértve; így – mivel az ebbe az időszakba eső hat vasárnap nem része a böjtnek – kezdőnapja, a hamvazószerda a húsvét előtti 46. napra esik
 
Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett.
 
Húsvét
 
És akkor derüljön fény a központi kérdésünkre: miért ünnepeljük minden évben más időpontban húsvétot?
 
 
Az első niceai zsinaton I. Konstantin római császár vezetésével a tanácskozó papi tanács határozott úgy, hogy ezentúl mindig essen vasárnapra a húsvét, de a bolygók járásához igazították, hogy pontosan melyik vasárnap is legyen az.
 
A hivatalos döntés szerint a húsvét időpontja a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. Mivel az egyenlőség március 21-re (ritkábban március 20-ra, még ritkábban március 19-re) esik, ezért húsvét sosem lehet hamarabb március 22. előtt, de nem lehet április 25. után sem, mert addigra biztosan bekövetkezik egy holdtölte.
 
A húsvét meghatározására napjainkban is használt rendszert a Gergely-féle naptárreformot szabályozó 1582-es kánonban rögzítették. Itt írták le pontosan, mit kell nap-éj egyenlőségnek és teliholdnak tekinteni. Manapság az ortodox egyházakon kívül minden keresztény egyház ehhez az eljáráshoz igazodik.
 
Az évszázadok során a világ egyházai többször is szerették volna egységesíteni a legnagyobb keresztény ünnep időpontját, de eddig eredménytelenül. Legutóbb Ferenc pápa jelentette ki 2015-ben, hogy kész megváltoztatni a húsvét napjának meghatározási módját, hogy a katolikusok ünnepe egybeessen a többi keresztény vallás húsvétjával.
 

Érdekességek


loading...
loading...